Wanneer jouw psychische of sociale klachten erg genoeg zijn dan ga je die aanpakken. Op zoek naar hulp ontdek je dat er diverse therapievormen zijn. Maar ja, welke pyschogische begeleiding helpt jou het beste? Ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de cliënt zich veilig voelt en vertrouwen heeft in de therapeut. We hebben elkaar te leren kennen. Verder vind ik het belangrijk dat we het beide eens zijn over het thema achter de klachten. Dat is de reden dat ik bij de intake ruim de tijd neem om dit samen te onderzoeken.  Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Voor het aanpakken van jouw vraagstelling onderzoek ik samen met jou welke weg het beste bij jou aansluit. De therapie is daarom maatwerk. Daarbij is er ruimte, tijd en aandacht voor jouw verhaal.  In de psychische en sociale begeleiding kan ik diverse soorten van psychotherapie gebruiken. De inzet is afhankelijk van wat bij jou werkt en de aard van de klacht. Als klachten gebaseerd zijn op rationele onlogica dan wordt met cognitieve therapie getracht om het patroon of denkbeeld te veranderen. Met gedragstherapie kan je aangezet worden om anders te gaan handelen. Maar regelmatig is de klacht dan toch niet weg. De bron van jouw klacht zit dan dieper in je en is nog niet weggenomen. Als de kwetsuur aangeraakt wordt, ervaren veel mensen dat ze direct reageren en niet meer logisch kunnen nadenken. Om naar de kern toe te gaan, worden de vaardigheden van andere psychotherapieën gebruikt, zoals Analytische Therapie, Hypnotherapie, Regressietherapie en Systemisch werken. Door de inzichten en (nieuwe) vaardigheden te combineren kan sneller resultaat geboekt worden. Ik heb gemerkt dat mensen meer in balans zijn en blijven, wanneer hun denken, voelen, intuitie en acties dezelfde richting op gaan. Mijn ervaring is dat veel mensen moeite hebben hoe dit voor elkaar te krijgen. Gaandeweg de therapie merken clienten dat ze dit steeds beter af gaat en dat dit rust en ontspanning geeft. Stress en emotionele kou zijn voor mij twee hele belangrijke oorzaken voor psychische trauma's. Dus als je beter bij jezelf en in je rust kan blijven dan heb je minder last van stress.

Wanneer jouw psychische of sociale klachten erg genoeg zijn dan ga je die aanpakken. Op zoek naar hulp ontdek je dat er diverse vormen van psychotherapie zijn. Maar ja, welke pyschogische begeleiding helpt jou het beste? Ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de cliënt zich veilig voelt en vertrouwen heeft in de psycholoog. We hebben elkaar te leren kennen. Verder vind ik het belangrijk dat we het beide eens zijn over het thema achter de klachten. Dat is de reden dat ik bij de intake ruim de tijd neem om dit samen te onderzoeken. 

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Voor het aanpakken van jouw vraagstelling onderzoek ik samen met jou welke weg het beste bij jou aansluit. De psychotherapie is daarom maatwerk. Daarbij is er ruimte, tijd en aandacht voor jouw verhaal. 

In de psychische en sociale begeleiding kan ik diverse soorten van psychotherapie gebruiken. De inzet is afhankelijk van wat bij jou werkt en de aard van de klacht. Als klachten gebaseerd zijn op rationele onlogica dan wordt met cognitieve therapie getracht om het patroon of denkbeeld te veranderen. Met gedragstherapie kan je aangezet worden om anders te gaan handelen. Maar regelmatig is de klacht dan toch niet weg. De bron van jouw klacht zit dan dieper in je en is nog niet weggenomen. Als de kwetsuur aangeraakt (trauma) wordt, ervaren veel mensen dat ze direct reageren en niet meer logisch kunnen nadenken. Om naar de kern toe te gaan, worden de vaardigheden van andere psychotherapieën gebruikt, zoals Analytische Therapie, Hypnotherapie, Regressietherapie en Systemisch werken. Door de inzichten en (nieuwe) vaardigheden te combineren kan sneller resultaat geboekt worden.

Ik heb gemerkt dat mensen meer in balans zijn en blijven, wanneer hun denken, voelen, intuitie en acties dezelfde richting op gaan. Mijn ervaring is dat veel mensen moeite hebben hoe dit voor elkaar te krijgen. Gaandeweg de therapie merken clienten dat ze dit steeds beter af gaat en dat dit rust en ontspanning geeft. Stress en emotionele kou zijn voor mij twee hele belangrijke oorzaken voor psychische trauma's. Dus als je beter bij jezelf en in je rust kan blijven dan heb je minder last van stress. 

Soorten psychotherapie die kunnen worden gebruikt in de sessies:

 1. Analytische Therapie
 2. Hypnotherapie
 3. Psychotherapie
 4. Regressietherapie
 5. Cognitieve Therapie
 6. Gedrags Therapie
 7. Gezinstherapie
 8. Relatietherapie
 9. EMDR

Wil je hierover meer weten klik op de blauwgekleurde tekst.

Analytische therapie is een vorm van dieptepsychologie die ook bekend is als psychoanalyse. Met deze vorm van therapie wordt naast ons denken en voelen ook stilgestaan bij ons onbewuste. Veel van wat we doen en laten wordt bepaald door ons onbewust. Met deze therapie wordt je je daar bewust van gemaakt. Ondermeer door droomanalyse, tekeningen maar ook films en boeken krijgen we daarin een inkijkje.

Inleiding psychotherapie

Iedereen heeft diep van binnen de drang om zichzelf te willen zijn. Wanneer je je dus anders gedraagt dan je eigenlijk bent, levert dat spanning op en kost je dat energie. Soms biedt een andere manier van denken of gedrag al de oplossing. Vaak zijn echter de motieven voor wat je doet, laat en voelt, onbewuste motieven. Die onbewuste inhouden komen soms al naar buiten als fantasiën, dromen, symbolen en lichamelijke klachten. Jung noemt dit de werking van archetypische energiën vanuit ons onbewuste. Met analytische therapie worden ook de onbewuste patronen aangepakt. Analytische therapie is een vorm van psychotherapie die ook bekend is als dieptepsychologie. Door de combinatie van verschillende technieken en inzichten kunnen snel resultaten worden behaald.

Werking analytische therapie 

De psychotherapie van waaruit ik werk is een psychologische benadering die inzicht verschaft in je eigen levens- en zielsprocessen en patronen. Door dit inzicht werk je aan begrip van wat bij je speelt. Hierdoor worden onbewuste patronenen en processen bewust gemaakt. Hierdoor worden jouw vraagstukken behandelbaar. Analytische Therapie is een vorm van psychotherapie die gebaseerd is op de inzichten van Carl Jung. Ik bekijk in de therapie dan ook de mens als geheel en heb oog voor wat er bewust en onbewust speelt. Als psycholoog richt ik mijn aandacht op jou en  en kijk daarbij naar zowel je psyche (mentaal, emotioneel en energetisch) als je fysiek. In mijn aanpak integreer ik de inzichten van de psychoanalyse van Freud, Janet, Assagioli en de huidige ervaringen, werkwijzen en inzichten uit de verschillende psychologische scholen. 

Ik maak hierbij tevens gebruik van cognitieve therapie, gedragstherapie en ook van gesprekstherapie, hypnotherapie, droomanalyse, familieopstellingen en creatieve uitingsvormen zoals tekenen. De basis voor mijn psychische begeleiding zijn mijn opleidingen tot Analytisch Therapeut, JI Diepte psycholoog, Hypnotherapeut en ervaring als Coach.

 

We zijn vaker onder hypnose of in trance dan we denken. Hypnotherapie zorgt dat emoties los komen van beelden en patronen. Ook EMDR is een hypnose techniek. Met medische hypnotherapie kunnen lichamelijke klachten zoals migraine of een prikkelbaar darmsyndroom worden aangepakt. Hypnotherapie werkt ook voor het verkrijgen van inzichten waardoor je je bewust wordt van wat speelt.

Hypnotherapie, trance en bewustwording

Met hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel trance. Als je in trance bent dan heb je contact met zowel je bewuste geheugen als je onbewuste. Meerdere keren per dag ben je in een trance, bijvoorbeeld als je dagdroomt, helemaal in een film zit, of opgaat in muziek. Trance is dus een ander woord voor diepe concentratie waar je in je beleving gaat.

In de psychotherapie maak ik als psycholoog gebruik van de trance om bij jouw onbewuste herinneringen en gedachten te komen. De trance helpt je dus je bewustwording te vergroten. In de sessie begeleid ik je door vragen te stellen over wat je beleeft en ga op die manier als het ware met je mee op reis.  Hierdoor krijg je inzicht in wat bij jou speelt. De kracht van de trance is dat je helemaal in het beeld en het gevoel zit. Je zult merken dat doordat jij actief zaken aanpakt de emoties veranderen. Gedurende de hele sessie ben je gefocussed en alert op wat speelt en gebeurt. Jij bent degene die bepaald wat er gebeurt. Zo wordt je dus bewust in wat bij jou speelt.

Hypnose aanvullend op medische behandeling

Hypnotherapie wordt ook ondersteunend aan medische behandelingen gebruikt. Klachten die een lichamelijke en een psychische component hebben worden zo via twee kanten behandeld. De arts richt zich op met name het fysieke gedeelte en de psycholoog richt zich op het emotionele en mentale gedeelte. Ook kan met hypnotherapie het zelfhelend vermogen van ons lichaam worden gestimuleerd. Hypnotherapie wordt complementair ingezet bij ondermeer: chronische ziektes, kanker, pijnbehandeling, PDS, huidaandoeningen en allergie, COPD en hypertensie.

Zelfhypnose, inzicht en rustgevend

In de psychotherapie wordt je geleerd om je aandacht naar binnen te richten en jezelf in een soort dagdroom staat te brengen. Dit is zelfhypnose. Door naar situaties te gaan die jou raken kan je zo inzicht verkrijgen over wat er bij jou speelt. Je kunt ook zo ervaren wat goed voor jou is. Hierdoor krijg je naast inzicht ook rust. Natuurlijk kun je ook visualiseren dat je op een rustige plek bent en uitrust. Dit is dan een vorm van meditatie. Meditatie zorgt ervoor dat je hele lijf en zijn goed op elkaar afgestemd is en geeft rust.

Regressietherapie

Regressie­therapie gaat ervan uit dat lichaam en geest nauw met elkaar verweven zijn. Lichamelijke, emotionele of geestelijke problemen kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Alles wat we ooit hebben meegemaakt (gedacht, gevoeld, gehoord, geroken, geproefd) kan in trance opnieuw worden ervaren en alsnog verwerkt. Blokkades, verouderde, over­bodige over­tuigingen en oude pijnen zijn daardoor op te lossen.

 

Met gezinstherapie en relatietherapie wordt gekeken naar de dynamiek die in een gezin of relatie is. De manier waarop gecommuniceerd wordt, de ongeschreven regels en de cultuur die je samen maakt wordt bekeken en besproken. Met praktische handvatten, aanwijzigingen en huiswerk worden jullie verder geholpen.

Wat is gezinstherapie en relatietherapie?

Bij gezinstherapie en relatietherapie staan we stil bij wat gebeurt in het gezin of in de relatie. In deze vorm van psychotherapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Hierbij worden gesprekken gevoerd met de gezinsleden of samen met je partner. Zo wordt duidelijk hoe mensen op elkaar reageren en welke dynamiek er tussen mensen en in de groep is.

Wanneer is gezinstherapie en relatietherapie zinvol?

Iedereen heeft zo af en toe te maken met spanningen en problemen. Zolang dit productief wordt aangepakt en opgelost is er niets aan de hand. We kunnen er dan van leren. Wanneer dit echter in een het gezin of de relatie lang aanhoudt, kan dat ervaren worden als een onoplosbare situatie. Spanningen nemen dan toe en we reageren en communiceren dan minder effectief. Individuele vraagstukken kunnen in een individuele therapie aangepakt worden. En wanneer de klachten of problemen samenhangen en een wisselwerking zijn met wat speelt in het gezin of de relatie, dan kan gezins- en relatietherapie helpen. De psycholoog helpt met het geven van inzicht. Door zo met elkaar in gesprek te zijn kan de gewenste gedragsverandering en effectieve communicatie bereikt worden.

Hoe verloopt de therapie?

De gezinstherapie of relatietherapie start met een intake. Afhankelijk van de vraagstelling en de aard van de klacht of het probleem wordt dit met alle betrokkenen tegelijkertijd of met ieder apart gedaan. Resultaat van de intake is ondermeer heldere doelstellingen om in de therapie aan te werken. Op basis hiervan gaan we met elkaar aan de slag.

In gesprekken gaan we onderzoeken hoe we op andere manieren met het probleem om kunnen gaan. In de therapie wordt ieder bewust gemaakt van reactiepatronen en de invloed op anderen. Ook kunnen huiswerkopdrachten afgesproken worden om bijvoorbeeld een andere handelswijze of manier van communiceren te oefenen. Zo wordt gewerkt aan de gestelde doelstellingen en aan het verminderen van de klachten en problemen.

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie varieert en hangt mede af van de aard van de vraagstelling en de snelheid waarmee ieder de klachten aanpakt. Na de intake zijn er bijvoorbeeld vijf vervolgsessies. Daarna kijken we of meer zittingen nodig zijn. Een zitting duurt ongeveer anderhalf uur. In het begin zijn de sessies om de week. In de afbouwfase wordt de tijd tussen sessies langer.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

 1. Moeite om te zeggen wat ik van de ander vind
 2. De impact van samengestelde gezinnen
 3. We hebben telkens over van alles ruzie
 4. De impact van samengestelde gezinnen
 5. Ons kind is uit huis en wat nu?

 

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and reprocessing. EMDR kan goed worden ingezet bij mensen die nare ervaringen hebben meegemaakt en daar nu nog last van hebben. Belangrijk is dat de nare ervaring goed toe te wijzen zijn aan een gebeurtenis of situatie. Door middel van EMDR wordt dan de heftigheid van de emotie van de gebeurtenis afgehaald. Dit wordt gedaan door de aandacht van links naar rechts te laten gaan. Je volgt met je ogen mijn vinger die ik van links naar rechts beweeg. Je ervaart dat gedurende de sessie je steeds meer tot rust komt. Deze therapie wordt daarom wel gebruikt bij de verwerking van heftige trauma's, posttraumatische stressstoornis (PTSS), of wanneer de heftigheid van de emotie een andere therapievorm in de weg staat. Tijdens de sessie wordt heel weinig over de concrete situatie gesproken. Daarom is deze techniek emotioneel niet heel belastend. Je verkrijgt echter ook niet veel bewustzijn op wat gemaakt heeft dat je iets als heftig hebt ervaren. Bij sommige situaties is het helder wat het trauma heeft veroorzaakt. Maar als de kans op herhaling reëel is dan wordt in een vervolgsessie met een andere therapievorm doorgegaan.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR kan goed worden ingezet bij mensen die nare ervaringen hebben meegemaakt en daar nu nog last van hebben. Belangrijk is dat de nare ervaring goed toe te wijzen zijn aan een gebeurtenis of situatie. Door middel van EMDR wordt dan de heftigheid van de emotie van de gebeurtenis afgehaald. Dit wordt gedaan door de aandacht van links naar rechts te laten gaan. Je volgt met je ogen mijn vinger die ik van links naar rechts beweeg. Je ervaart dat gedurende de sessie je steeds meer tot rust komt.

Deze vorm van psychotherapie wordt daarom wel gebruikt bij de verwerking van heftige trauma's, posttraumatische stressstoornis (PTSS), of wanneer de heftigheid van de emotie een andere vorm van psychotherapie in de weg staat. Tijdens de sessie wordt heel weinig over de concrete situatie gesproken. Daarom is deze techniek emotioneel niet heel belastend. Je verkrijgt echter ook niet veel bewustzijn op wat gemaakt heeft dat je iets als heftig hebt ervaren. Bij sommige situaties is het helder wat het trauma heeft veroorzaakt. Maar als de kans op herhaling reëel is dan wordt in een vervolgsessie met een andere therapievorm doorgegaan. 

Bij de intake worden jouw klachten geïnventariseerd en beoordeeld of deze klachten met EMDR goed te behandelen zijn. Mocht EMDR toegepast kunnen worden, dan wordt in de tweede sessie EMDR toegepast. Aan de hand van het behaalde resultaat worden eventueel nog vervolgsessies ingezet. 

 

De Analytische Therapie en Hypnotherapie werken goed bij ondermeer spanningsklachten, burn-out, zingevingsvraagstukken, arbeidsgerelateerde problematiek, levensfase problemen, stress, concentratieproblemen, slaapproblemen, hyperventilatie, rugpijn, nekpijn, spierpijn, chronische ziektes, hoofdpijn, migraine, angst, paniekaanvallen, fobieen, traumatische ervaringen, dwangmatig handelen, depressie, somberheid, schuldgevoelens, rouwverwerking, verliesverwerking, assertiviteitsproblemen, agressie en relatieproblemen. Daarnaast wordt Hypnotherapie ook gebruikt complementair aan behandelingen van een arts. Denk hierbij aan ondersteunende therapie bij bijvoorbeeld: chronische ziektes, kanker, spastische darm, aids, reuma, allergie, hypertensie, huidziekten en astma.

De Analytische Therapie en Hypnotherapie werken goed bij ondermeer de onderstaande klachten. Daarnaast wordt Hypnotherapie ook gebruikt complementair aan behandelingen van een arts. Denk hierbij aan ondersteunende therapie bij bijvoorbeeld: chronische ziektes, kanker, spastische darm, aids, reuma, allergie, hypertensie, huidziekten en astma.

                1.          Spanningsklachten

                2.          Burnout

                3.          Zingevingsvraagstukken

                4.          Arbeidsgerelateerde problematiek

                5.          Levensfase problematiek

                6.          Stress of stress gerelateerde klachten  

                7.          Slaapproblemen

                8.          Concentratieproblemen

                9.          Hyperventilatie

             10.          Chronische rug, -nek, spierpijnklachten  

             11.          Chronische ziekten of andere beperkingen

             12.          Hoofdpijn en migraine

             13.          Angsten, paniekaanvallen

             14.          Fobieën

             15.          Traumatische ervaringen

             16.          Dwangklachten, overmatig
controleren   

             17.          Depressie, somberheid, 
schuldgevoelens   

             18.          Rouwverwerking, verlies

             19.          Assertiviteitsproblemen

             20.          Agressiviteit

             21.          Relatieproblemen

 

 

 

Bij de therapiestructuur wordt inzicht gegeven in de opbouw van de therapie. We starten met de intake waarin aan de hand van de klachten of vragen de thema's worden vastgesteld. Deze thema's worden in de vervolgsessies aangepakt. Als de klachten afnemen, wordt samen gewerkt aan de afbouw van de therapie.

Intake de eerste sessie

In het eerste gesprek staan we stil bij jouw vraagstelling en maken we kennis. Samen bekijken we wat bij jou speelt en staan we stil bij de vragen die bij jou leven. Belangrijk is dat we hierover een gezamenlijk beeld hebben. Een goede kennismaking is net zo belangrijk. Uit ervaring blijkt dat een wederzijdse klik in grote mate het succes van de therapie bepaald. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het traject dat we samen ingaan. Als de klik er is en we aan hetzelfde willen werken dan gaan we verder met de therapie. 

Verdere sessies

De therapie bestaat uit meerdere sessies. We staan stil bij het psychische probleem en de betekenis hiervan in jouw leven. We inventariseren belangrijke momenten en gebeurtenissen om thema’s en patronen vast te stellen die een relatie hebben met jouw vraag. Deze thema’s worden verder uitgediept. Je kan dan ook gevraagd worden om onderwerpen thuis voor te bereiden. We staan regelmatig stil bij hoe het met je gaat, welke veranderingen optreden en of de klachten veranderen. Als jij ervaart dat jouw doelstellingen zijn bereikt, dan geven we gezamenlijk vorm aan de afbouw. Belangrijk is dat de gerealiseerde veranderingen stabiel zijn, de klachten verminderen en jij je goed voelt. In het begin hebben we wekelijks een sessie. Over de lengte van de therapie is op voorhand weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen, de intensiteit van de problematiek en de mogelijke snelheid.

 

De therapie heeft minder effect wanneer je zwaar verslaafd bent aan alcohol, drugs of medicatie. Je voelt dan minder. Wanneer je enigszins verslaafd bent dat is de therapie absoluut van waarde. We gaan dan bekijken wat maakt dat je verslaafd bent en welke gevoelens worden onderdrukt.

De therapie is minder effectief bij verslaving. Het maakt dan niet uit of dit hard- of softdrugs, een overmatig gebruik van alcohol of (sederende) medicatie is. Het effect in alle gevallen is dat het gevoel verdoofd is. En het gevoel is een belangrijke ingang bij de therapie.

Als er sprake is van een ernstige verslaving dan is het belangrijk om een plan te maken om hier eerst van af te komen. Dit gebeurt mogelijk in overleg met de huisarts of kliniek. Als de verslaving een mindere rol speelt, dan heeft therapie absoluut een toegevoegde rol om te bekijken wat de betekenis van de verslaving in jouw leven is. We gaan ondermeer onderzoeken welke gevoelens met de verslaving zijn afgedekt. 

 

Je kunt je aanmelden voor de therapie via de telefoonnummers 06-52606262 of 0252-532754. Ook kun je me via de site mailen. Je dient je minstens twee werkdagen van te voren af te melden. Anders ontvang je een rekening.

Aanmelden

Je aanmelden kan op eigen initiatief of na verwijzing door een arts of andere hulpverlener. Je kunt je aanmelden door te bellen met nummer 06-52606262. In veel gevallen krijg je de voice mail. De telefoon zet ik namelijk tijdens het werken uit. Spreek je naam en telefoonnummer in dan bel ik zo snel mogelijk terug. Je kunt ook een bericht sturen naar Emailcontact met innerChi. 

Afmelden

Wanneer je verhinderd bent, of de afspraak wilt verzetten, verzoek ik je dat zo spoedig mogelijk door te geven. Indien je wegblijft zonder berichtgeving, of afzegt binnen 48 uur voor de afspraak, dan wordt de sessie in rekening gebracht.

 

Ik werk graag samen met andere disciplines, zoals de huisarts, bedrijfsarts en specialist. Dit mag ik pas als jij mij schriftelijk toestemming daarvoor hebt gegeven via een informed consent. De geheimhouding is strikt geregeld.

Samenwerking met arts en andere disciplines

Het is aan jou om je huisarts of specialist in te lichten over het volgen van de therapie. Op jouw verzoek kan ik dat (ook) doen. Als jouw huisarts, bedrijfsarts of specialist je doorverwijst naar mij dan stuur ik hen een bericht als je start en eindigt met de therapie. Ook ik wil graag geïnformeerd worden over andere behandelingen en welke medicatie je gebruikt. Wanneer je bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist dan informeer ik de verwijzer dat je met de therapie bent gestart en ook wanneer je bent gestopt. 

 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

 

Clientervaringen over de therapie van Rob Kelder, zoals hypnotherapie, analytische therapie, psychotherapie, emdr, relaitietherapie en gezinstherapie

Onderstaand is een aantal geannonimiseerde reacties van oud-cliënten opgenomen. Clienten vinden de praktijk naar aanleiding van de website, op aanraden van iemand die geweest is of door een doorverwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts. Een deel van de clienten komt uit de omgeving van Hillegom, zoals Lisse, Heemstede, Haarlem, Noordwijk en Sassenheim. Door de mond op mond reclame komt een groot deel van de cliënten vanuit heel Nederland, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Utrecht en nog verder daarbuiten.

Peter-Jan, Hillegom

Ik moest niks weten van mensen zoals Rob. Een psycholoog. Ik kon niet geloven dat deze man mij kon helpen met het herstructureren van mijn emoties. Ik had vooral het idee, dat ik dit alleen moest doen. Na jaren van hevige stres en heftige dingen in de familiesfeer was ik niet meer in staat om bij problemen mijn emoties te overzien. Ik rende vooral weg van de problemen en leefde steeds meer met de dag. Ik besloot na een korte periode goed nadenken mezelf compleet aan te pakken, te beginnen met een controle bij de dokter en daarna 1 gesprek bij Rob. Dit laatste vooral met het idee, het zal wel niet helpen.

Mijn eerste gesprek ging ik in: ik ben benieuwd wat deze man allemaal uit me krijgt. Een tweede gesprek volgde. Maar ook een derde, een vierde, etc, etc. De gesprekken met Rob waren interessant, verdiepte me meer en meer in mezelf en ik merkte dat er steeds meer rust in me kwam. Door Rob was ik in staat om te reflecteren op mijn emoties, gevoelens en gedachten en de juiste stappen te nemen, welke ik wilde nemen. Nu ik (enkele maanden) weg ben bij Rob weet ik, dat ik het inderdaad zelf gedaan heb, maar dat Rob mij geholpen heeft met het uitzetten van de route die ik wil bewandelen. Ik sta weer op de grond en ben weer geaard!

Rob is goede gesprekspartner, intelligent maar ook zeer geestig. We hebben diepe maar ook oppervlakkige gesprekken gevoerd. Ik voelde me begrepen en gehoord. De afwisseling van intensiteit was voor mij heel belangrijk. Terugkijkend op het geheel ben ik blij dat ik mezelf voorgenomen had om één gesprek aan te gaan met Rob, want waar ik nu sta, ga ik veel fijner door het leven.

De kosten van de therapie bedragen 87 euro per uur. Een telefonisch consult van een kwartier kost 26,50 euro. Diverse verzekeraars vergoeden de therapie. Enkele in het basispakket en veelal in het aanvullend pakket. Neem voor actuele dekkingsinformatie contact op met uw verzekeraar.

Tarieven van de therapie

Type behandeling Tarief
1.  Intake van twee uur   € 97,50
2.  Consult van een uur € 97,50
3.  Studententarief € 78,50
4.  Telefonisch consult 15 min € 30.00
   

Meestal worden sessies van een uur gepland.  De frequentie bespreken we samen. In het begin is dit vaak weekelijks en daarna verandert de frequentie. Bij een huisbezoek wordt de reistijd in het tarief doorberekend. Bij voorkeur graag betaling via de bank. Na afloop van een sessie wordt de rekening als PDF naar je opgestuurd. 

Je kunt een gemaakte afspraak tot 48 uur voor aanvang van het consult kosteloos wijzigen of annuleren. Annuleer of wijzig je een afspraak binnen 48 uur voor aanvang, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

Vergoedingen van de verzekeraars

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de therapie. De dekking verschilt per verzekeraar en verandert ook regelmatig. Het is verstandig om je verzekeringspolis hierop na te kijken, of contact op te nemen met de ziektekostenverzekeraar. Via onderstaande link treft u een actueel overzicht aan van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars van hypnotherapie. Let u hierbij goed op de gestelde voorwaarden.

Bekijk het vergoedingenoverzicht 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Ook beeldbellen is mogelijk. Neem direct contact op
Toggle Bar