Geheimhoudingsplicht

Geheimhouding

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

Lees meer:
Aanmelden en wijzigen van de afspraak
Intake
Na de intake
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Samenwerking
Wanneer niet?