Therapie op maat, een persoonlijke benadering

Therapie specifiek gericht op jouw vraagstuk staat bij mij voorop. Tijdens de intake staan we stil bij jouw vraagstelling en maken we kennis. Samen bekijken we wat bij jou speelt en staan we stil bij de vragen die bij jou leven. Belangrijk is dat we hierover een gezamenlijk beeld en richting hebben. Een goede kennismaking is net zo belangrijk. Uit ervaring blijkt dat een wederzijdse klik in grote mate het succes van de therapie bepaald. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het traject dat we samen ingaan. Als de klik er is en we aan hetzelfde willen werken dan gaan we verder met de therapie. 

Jouw Verhaal

Hoe gaat het verder na de intake? 

Wat na de intake

De therapie bestaat uit meerdere sessies. We staan stil bij het psychische probleem en de betekenis hiervan in jouw leven. We inventariseren belangrijke momenten en gebeurtenissen om thema’s en patronen vast te stellen die een relatie hebben met jouw vraag. Deze thema’s worden verder uitgediept. Je kan dan ook gevraagd worden om onderwerpen thuis voor te bereiden. Ook krijg je handvatten om zaken anders te kunnen doen of te bekijken. We staan regelmatig stil bij hoe het met je gaat, welke veranderingen optreden en of de klachten veranderen. 

Als jij ervaart dat jouw doelstellingen zijn bereikt, dan geven we gezamenlijk vorm aan de afbouw. Belangrijk is dat de gerealiseerde veranderingen stabiel zijn, de klachten verminderen en jij je goed voelt. In het begin hebben we wekelijks een sessie. Over de lengte van de therapie is op voorhand weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van de gestelde doelen, de intensiteit van de problematiek en de mogelijke snelheid.

Aanmelden

Voor mijn therapie heb je geen doorverwijzing van een arts of andere hulpverlener nodig. Wel werk ik prettig samen met diverse artsen, specialisten en hulpverleners. Je kunt je direct aanmelden. Als ik bezig ben, spreek dan de voice mail in. 

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar