Therapie op maat, een persoonlijke benadering

Therapie specifiek gericht op jouw vraagstuk staat bij mij voorop. Tijdens de intake staan we stil bij jouw vraagstelling en maken we kennis. Samen bekijken we wat bij jou speelt en staan we stil bij de vragen die bij jou leven. Belangrijk is dat we hierover een gezamenlijk beeld en richting hebben. Een goede kennismaking is net zo belangrijk. Uit ervaring blijkt dat een wederzijdse klik in grote mate het succes van de therapie bepaald. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het traject dat we samen ingaan. Als de klik er is en we aan hetzelfde willen werken dan gaan we verder met de therapie. 

Samenwerkingkopie

Samenwerking en geheimhouding zijn belangrijk voor veiligheid en vertrouwen.

Samenwerking arts en anderen

Het is aan jou om je huisarts of specialist in te lichten over het volgen van de therapie. Op jouw verzoek kan ik dat (ook) doen. Als jouw huisarts, bedrijfsarts of specialist je doorverwijst naar mij dan stuur ik hen een bericht als je start en eindigt met de therapie. Ook ik wil graag geïnformeerd worden over andere behandelingen en welke medicatie je gebruikt. Wanneer je bent doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of specialist dan informeer ik de verwijzer dat je met de therapie bent gestart en ook wanneer je bent gestopt. 

Geheimhoudingsplicht

Als therapeut hou ik me aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel is van de beroepscodes van de beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten ben. Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming aan niemand informatie verstrek. Om informatie door te geven heb ik dus jouw toestemming nodig. Ook om informatie bij anderen op te vragen heb ik jouw toestemming nodig. Zowel het opvragen als verstrekken van informatie wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd 'informed concent'.

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar