Gezin Relatietherapie

Problemen in de relatie en gezin hebben we allemaal wel eens. Is sprake van een negatieve spiraal, zijn verwachtingen anders, communiceren jullie niet productief dan is het tijd voor actie.

Relatieproblemen

Veel stellen gaan in relatietherapie als laatste redmiddel en schamen zich wellicht. We kunnen dit toch zelf! We hielden toch van elkaar? Dat is toch de basis. Een relatie hebben is werken, investeren en onderhouden. Laat je dus helpen. Relatieproblemen gaan niet als vanzelf weg.

Veel stellen hebben baat bij relatietherapie. Helaas is er nog grote onbekendheid over wat relatietherapie inhoudt.

Wat is relatietherapie?

Een belangrijk doel van de relatietherapie is het creëren van wederzijdsbegrip en het onderzoeken en stimuleren wat er wél mogelijk is. Als relatietherapeut ben ik geen cupido die op magische wijze de liefde doet herleven. Soms is een liefdevolle breuk het beste resultaat. Zeker wanneer kinderen in het spel zijn, is dit een zeer wenselijk resultaat.

Het doel van de relatietherapie verschilt per stel en per situatie. We gaan onderzoeken  wat de wederzijdse verwachten en wensen zijn. Ook bekijken we wat ieder kan en wil geven in de relatie.

Belangrijke vragen in de relatietherapie zijn:

 1. Wat verwacht je van de ander?
 2. Wil en kan jij aan de verwachting van de ander tegemoetkomen?
 3. Is een ‘onsje minder’ ook akkoord?
 4. Wat maakt dat het op dit moment niet werkt?
 5. Willen we met elkaar verder? Zo ja, welke stappen hebben we te nemen om een wederzijds bevredigende relatie te realiseren? Zo nee, hoe gaan we op een ‘goede’ manier uit elkaar?

Het lijkt zo eenvoudig. Toch is het lastig. Een goede manier van communiceren blijkt lastig te zijn. Dat terwijl een effectieve manier van communiceren de sleutel is tot succes. Het is de haarlemmerolie. En dit krijgen we vrijwel nergens geleerd.

Verschillen in communicatie worden onder meer veroorzaakt door:

 • Behoefte in de relatie: de ene is de huismus en de ander de buitenvogel
 • Karakter: van extravert en expressief naar introvert en ingetoegen
 • Voorkeursstijl van communiceren: direct, met hints, via humor om omfloerst.

Het is belangrijk om te weten hoe jouw partner communiceert, wat dan bedoeld wordt en met welke ernst en wat dit alles met jou doet.

Wanneer ga je in relatietherapie?

In elke relatie zijn af en toe problemen. Maar als je ‘soulmate’ je geen aandacht geeft, dan doet dat pijn. Veel voorkomende issues zijn:

 • Moeizame communicatie
 • Verschillen in behoefte en beleving
 • Veranderingen waar beide anders mee om gaan
 • Andere normen en waarden
 • Wantrouwen en wrok over vroegere gebeurtenissen
 • Individuele klachten van een van de partners

Deze lijst is natuurlijk niet uitputten. Maar als een probleem jullie relatie lijkt te ontwrichten of de kloof tussen jullie erger maakt, is het tijd voor de relatietherapeut. Jullie zitten dan in een negatieve spiraal waar jullie zelf niet uitkomen.

Hoe werkt relatietherapie?

Relatietherapie gaat jullie inzicht geven in de vraagstukken die spelen en hoe ieder van jullie dit beleven, welke intenties jullie hebben en hoe jullie communiceren en problemen oplossen. Wat gaan we dus doen:

 1. We starten gezamenlijk om helderheid te krijgen over de voorliggende vraagstukken en dit te concretiseren. We maken een globaal stappenplan. Jullie krijgen vaak opdrachten mee om individueel en gezamenlijk aan te pakken
 2. Individueel bekijken we de eigen thematiek en hoe dit meespeelt in de dynamiek van de relatie
 3. In gezamenlijke sessies wordt aan het stappenplan gewerkt.

Lekker romantisch he? Zoals eerder aangegeven is het hebben van een relatie ook werken, onderhouden en vernieuwen. Sommige mensen hebben de misvatting dat in een relatie vanwege de liefde alles vanzelf gaat.

Wat ga je leren in de relatietherapie?

 1. effectiever en constructiever communiceren
 2. verwoorden wat jij belangrijk vind en wat jij wil
 3. signalen herkennen bij jezelf en de ander waardoor je minder snel ruzie krijgt
 4. beter je grenzen te herkennen, te stellen en na te leven
 5. op een productieve wijze steun en emotionele bevestiging te vragen

Als een relatie langdurig in zwaar weer verkeert, dan zullen eerst de negatieve patronen doorbroken moeten worden. Deze negatieve sentimenten kleuren soms alles wat de ander doet. Hoe goed dit ook bedoeld is. Er dient dus ruimte te komen voor verandering. Soms is dit letterlijk even ruimte creëren. We willen een situatie laten ontstaan waarin jullie elkaar weer leren te herwaarderen en een frisse herstart maken.

Wat is gezinstherapie?

Relatietherapie is gericht op de relatie met je partner. Gezinstherapie is gericht op het gezin. De interactie en de relatie tussen de verschillende gezinsleden staan hier centraal. Deze vorm van therapie is zinvol in situaties als:

 1. iemand in therapie is en diverse vraagstukken ontstaan in de gezinssituatie
 2. het gezin de verbinding met elkaar wil versterken en de sfeer wil verbeteren
 3. het gezin gezamenlijk een moeilijke situatie wil doorleven. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een familielid
 4. samen leren omgaan met een situatie in het gezin. Denk bijvoorbeeld aan een moeder met depressie, een vader met alcoholisme, een broer die gehandicapt is geworden
 5. Opvoedproblemen met een kind

Individuele relatietherapie kan dat?

Vaak is de relatie één die oproept om in relatietherapie te gaan. Helaas vind dat niet altijd gehoor bij de ander. Dat betekent niet dat je dan niet aan jouw relatie kan werken. Je kan namelijk heel goed werken aan zaken als:

 • kijken naar jouw communicatiepatroon
 • onderzoeken naar jouw aandeel in de relatiedynamiek
 • leren herkennen van jouw grenzen, helder grenzen leren stellen en leren grenzen na te leven
 • om leren gaan met specifieke kenmerken van jouw partner, bijvoorbeeld depressie, een ziekte, verlies van werk, of levensfaseproblematiek

Kortom, je kan alleen al aan jullie relatie werken.

Communicatie tips die elke relatie helpen

 1. Uit kritiek als een vraag, een verzoek, of wens
 2. Richt je op wat je wil bereiken en niet op wat niet
 3. Leer de taal en de wijze van uitdrukken van de ander kennen
 4. Stop met vage verwijten, wees concreet en positief
 5. Maak heldere en concrete afspraken die jullie beide begrijpen
 6. Hou het positief
 7. Als je iets wil, maak dat dan duidelijk
 8. Stop met impliciete commando’s
 9. Vul niet in voor een ander, vraag

Wat kan ik voor jullie betekenen bij de relatietherapie?

Naast mijn opleiding en ervaring biedt ik bovenal veiligheid om te laten komen wat nodig is. Ik ben geen scheidsrechter, advocaat of politieagent. Ik trek dus geen partij. Wel kan ik me goed verplaatsen in ieders positie en beleving. Dit kan ik vertalen naar de ander. Ook kan ik goed spiegelen wat jouw gedrag met iemand doet. Verder ben ik goed in het herkennen van patronen en dynamieken en dit transparant en herkenbaar maken. Hierbij kijk ik zowel naar jullie eigen gezin als naar hoe de patronen en dynamieken waren in jullie gezin van herkomst. Verder kijk ik zowel naar jullie gedachten, emoties en emotionele behoeften als naar wat jullie in elkaar en in jullie relatie positief ervaren.

Pak jij je relatieproblemen aan?

Herken je dit en wil jij je relatieproblemen aanpakken. Maar een afspraak. Bel of mail me.

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar