Bij teamcoaching wordt met name ingegaan op de effectiviteit en het functioneren van de groep en de groepsdynamiek. Het gaat om samenwerken en elkaar stimuleren binnen de diversiteit van verschillende personen. De coach gaat in op collectieve patronen in denken en doen. Doel hierbij is het vergroten van het bewustzijn van de groep over deze patronen en het eigen handelen binnen de groep om beweging in de persoonlijke en groepsontwikkeling te krijgen. Hierdoor wordt de effectiviteit, gerichtheid en samenhang van de groep vergroot.

Veel besproken thema’s zijn:

1.  hoe benutten we onze verschillen?
2.  welke richting gaan we volgen?
3.  hoe vergroten we onze effectiviteit?
4.  wat gaan we concreet de komende tijd doen?

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar