Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

Individuele coaching

Bij individuele coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt je hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Uitgangspunten zijn evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast om aan te werken. Vaak gaat het bij coachen om het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, maar ook steeds vaker wordt het beleven van plezier genoemd. De coachingsvormen die we aanbieden zijn:

1.  Persoonlijke coaching
2.  Functionele coaching
3.  Executive coaching
4.  Wandelcoaching

Groepsbegeleiding

In deze vorm van coaching ligt het accent meer op het functioneren van de groep en de groepsprocessen. Natuurlijk wordt ook soms stilgestaan bij het individuele handelen en gedrag. De coachingsvormen die we aanbieden zijn:

1.  Teamcoaching
2.  Intervisie/Supervisie
3.  Workshops

Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

 

Tijdens coronatijd open met inachtneming van de voorschriften. Neem direct contact op
Toggle Bar