Begeleiding door psychotherapie, hypnotherapie en coaching

Wanneer jouw psychische of sociale klachten erg genoeg zijn dan ga je die aanpakken. Op zoek naar hulp ontdek je dat er diverse vormen van psychotherapie zijn. Maar ja, welke pyschogische begeleiding helpt jou het beste? Ervaring leert dat de kans op succes het grootst is als de cliënt zich veilig voelt en vertrouwen heeft in de psycholoog. We hebben elkaar te leren kennen. Verder vind ik het belangrijk dat we het beide eens zijn over het thema achter de klachten. Dat is de reden dat ik bij de intake ruim de tijd neem om dit samen te onderzoeken. 

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Voor het aanpakken van jouw vraagstelling onderzoek ik samen met jou welke weg het beste bij jou aansluit. De psychotherapie is daarom maatwerk. Daarbij is er ruimte, tijd en aandacht voor jouw verhaal. 

In de psychische en sociale begeleiding kan ik diverse soorten van psychotherapie gebruiken. De inzet is afhankelijk van wat bij jou werkt en de aard van de klacht. Als klachten gebaseerd zijn op rationele onlogica dan wordt met cognitieve therapie getracht om het patroon of denkbeeld te veranderen. Met gedragstherapie kan je aangezet worden om anders te gaan handelen. Maar regelmatig is de klacht dan toch niet weg. De bron van jouw klacht zit dan dieper in je en is nog niet weggenomen. Als de kwetsuur aangeraakt (trauma) wordt, ervaren veel mensen dat ze direct reageren en niet meer logisch kunnen nadenken. Om naar de kern toe te gaan, worden de vaardigheden van andere psychotherapieën gebruikt, zoals Analytische Therapie, Hypnotherapie, Regressietherapie en Systemisch werken. Door de inzichten en (nieuwe) vaardigheden te combineren kan sneller resultaat geboekt worden.

Ik heb gemerkt dat mensen meer in balans zijn en blijven, wanneer hun denken, voelen, intuitie en acties dezelfde richting op gaan. Mijn ervaring is dat veel mensen moeite hebben hoe dit voor elkaar te krijgen. Gaandeweg de therapie merken clienten dat ze dit steeds beter af gaat en dat dit rust en ontspanning geeft. Stress en emotionele kou zijn voor mij twee hele belangrijke oorzaken voor psychische trauma's. Dus als je beter bij jezelf en in je rust kan blijven dan heb je minder last van stress. 

 

Gezinstherapie en Relatietherapie

Gezin Relatietherapie

Wat is gezinstherapie en relatietherapie?

Bij gezinstherapie en relatietherapie staan we stil bij wat gebeurt in het gezin of in de relatie. In deze vorm van psychotherapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Hierbij worden gesprekken gevoerd met de gezinsleden of samen met je partner. Zo wordt duidelijk hoe mensen op elkaar reageren en welke dynamiek er tussen mensen en in de groep is.

Wanneer is gezinstherapie en relatietherapie zinvol?

Iedereen heeft zo af en toe te maken met spanningen en problemen. Zolang dit productief wordt aangepakt en opgelost is er niets aan de hand. We kunnen er dan van leren. Wanneer dit echter in een het gezin of de relatie lang aanhoudt, kan dat ervaren worden als een onoplosbare situatie. Spanningen nemen dan toe en we reageren en communiceren dan minder effectief. Individuele vraagstukken kunnen in een individuele therapie aangepakt worden. En wanneer de klachten of problemen samenhangen en een wisselwerking zijn met wat speelt in het gezin of de relatie, dan kan gezins- en relatietherapie helpen. De psycholoog helpt met het geven van inzicht. Door zo met elkaar in gesprek te zijn kan de gewenste gedragsverandering en effectieve communicatie bereikt worden.

Hoe verloopt de therapie?

De gezinstherapie of relatietherapie start met een intake. Afhankelijk van de vraagstelling en de aard van de klacht of het probleem wordt dit met alle betrokkenen tegelijkertijd of met ieder apart gedaan. Resultaat van de intake is ondermeer heldere doelstellingen om in de therapie aan te werken. Op basis hiervan gaan we met elkaar aan de slag.

In gesprekken gaan we onderzoeken hoe we op andere manieren met het probleem om kunnen gaan. In de therapie wordt ieder bewust gemaakt van reactiepatronen en de invloed op anderen. Ook kunnen huiswerkopdrachten afgesproken worden om bijvoorbeeld een andere handelswijze of manier van communiceren te oefenen. Zo wordt gewerkt aan de gestelde doelstellingen en aan het verminderen van de klachten en problemen.

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie varieert en hangt mede af van de aard van de vraagstelling en de snelheid waarmee ieder de klachten aanpakt. Na de intake zijn er bijvoorbeeld vijf vervolgsessies. Daarna kijken we of meer zittingen nodig zijn. Een zitting duurt ongeveer anderhalf uur. In het begin zijn de sessies om de week. In de afbouwfase wordt de tijd tussen sessies langer.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

  1. Moeite om te zeggen wat ik van de ander vind
  2. De impact van samengestelde gezinnen
  3. We hebben telkens over van alles ruzie
  4. De impact van samengestelde gezinnen
  5. Ons kind is uit huis en wat nu?

Lees meer:
Psychotheratherapie
Hypnotherapie
Coaching
Gezins- en relatietherapie
EMDR therapie