Coaching - Rob Kelder

Coachingsvormen

Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

 

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke Coaching1

 

Bij persoonlijke coaching sta jij helemaal centraal. Het gaat over jou in relatie tot je omgeving en vooral over jezelf. Het gaat om hoe jij denkt, doet en handelt en wat dat met jou doet. Gebeurtenissen en ervaren kwetsbaarheid geven inzicht in jouw persoonlijke vraagstukken.

Persoonlijke coaching is dan ook een reis naar je eigen zelfbewustwording. Ervaring leert dat wanneer je het leven leidt van je innerlijke ik, je ook leeft vanuit jouw persoonlijke kracht. Persoonlijke coaching draagt bij aan het hervinden van je innerlijke balans.

Thema’s bij persoonlijke coaching kunnen zijn:

1.  verder willen groeien
2.  effectievere wijze van communiceren en handelen nastreven
3.  tegen belemmeringen aanlopen en dat willen veranderen

Lees ook:
Functionele coaching
Executive coaching
Wandelcoaching