Coaching - Rob Kelder

Coachingsvormen

Coaching is een begeleidingsvorm voor zowel individuen als groepen. Bij coaching wordt je gestimuleerd om zelf tot inzichten, oplossingen en actie te komen. De coach begeleidt hierin, maar jij doet het. Hierdoor leg je zelf de basis voor een duurzame verandering. Een aantal belangrijke uitgangspunten zijn dan ook evenwaardigheid en de wil om aan te pakken. Vooraf stellen we de doelen vast en soms beschrijven we dit in een opdrachtformulering. Eén van de doelen is vaak het vergroten van de effectiviteit, maar steeds vaker wordt ook het beleven van meer plezier genoemd.

 

Functionele Coaching

Functionele Coaching

Functionele coaching staat stil bij hoe jij functioneert in je werk, hoe jij je werkzaamheden verricht en wat maakt dat je dit zo doet. Naast houding en gedrag komen kennis en vaardigheden om het werk te doen aan de orde. Ook worden jouw overtuigingen, motieven, normen, waarden en belemmeringen belicht. Afhankelijk van jouw vraagstelling kan het betekenen dat de coach meekijkt bij een aantal van jouw activiteiten. Door je eigen verandering ben je beter in staat om te gaan met eisen die de organisatie aan jou stelt. 

Thema’s bij functionele coaching kunnen zijn:

1.  verder willen groeien in jouw organisatie
2.  stress en spanningen van het werk beter hanteren
3.  burn-out voorkomen of verhelpen

 

Lees ook:
Persoonlijke coaching
Executive coaching
Wandelcoaching